Butonita Online Security Technology

butonel: Mihai Stancu | iulie 12th, 2016

0

Admitere Licenta SISTEME INFORMATIONALE 2016

Universitatea Nationala de Aparare CAROL "I"Program de licenta: „SISTEME INFORMATIONALE”

Continua desfasurarea academica a programului de licenţă SISTEME INFORMATIONALE – iniţiat şi coordonat de către Departamentul Sisteme Informaţionale Militare şi Informaţii pentru Apărare de la Facultatea de Securitate şi Apărare din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” din Bucureşti – prin scoaterea la concurs a inca 25 de locuri. Cei admisi anul acesta se vor alatura grupelor de anul trecut in studiul unei pletora de discipline din domeniul SISTEMELOR INFORMATIONALE. Amintim aici „Teoria si Fundamentarea Deciziei”, „Politici si Doctrine de Securitate Cibernetica”, „Securitatea Informatiilor”, „Dreptul Informatiilor”, „Limbi Straine”.
Sunteti asteptati la inscriere in perioada 01 – 23 iulie 2016 la „Universitatea Nationala de Aparare CAROL "I"” aflata pe Sos. Panduri Nr. 68-72. Pentru cei care vor sa facă un pas important din faţa calculatorului către nivelul strategic al factorilor decizionali care propun şi implementează politici şi doctrine în domeniul securităţii cibernetice, cred că va fi o specializare mai mult decât interesantă.
Celor care se vor inscrie le dorim suscces la proba scrisa ce va avea loc pe 25 iulie 2016!!!


Facultatea de Securitate şi Apărare
Departamentul Sisteme Informaţionale Militare şi Informaţii pentru Apărare

LICENŢĂ

SISTEME INFORMAŢIONALE

2016

 • TEORIA ŞI FUNDAMENTAREA DECIZIEI
 • POLITICI ŞI DOCTRINE DE SECURITATE CIBERNETICĂ
 • SECURITATEA INFORMAŢIILOR
 • DREPTUL INFORMAŢIILOR
 • LIMBI STRĂINE

DURATA STUDIILOR: 3 ani
LOCURI: 25, învăţământ cu frecvenţă
 
CALENDARUL ADMITERII 2016:
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 01-23 IULIE
PERIOADA ADMITERII: 25-29 IULIE
DESFĂŞURAREA PROBEI SCRISE – TEST GRILA: 25 IULIE
Absolvenţii programului de licenţă
SISTEME INFORMAŢIONALE
vor putea ocupa funcţii de specialitate în domeniul analizei, proiectării şi integrării sistemelor informaţionale ale organizaţiilor, în scopul dezvoltării şi consolidării culturii de securitate cibernetică.

PROBE EXAMEN:

Admiterea se face în baza unui examen scris, chestionar tip grilă şi a mediei examenului de bacalaureat.
Nota minimă pentru a fi declarat ADMIS la susţinerea examenului scris este 5,00.
Media finală de admitere se compune din nota la proba scrisă care are o pondere de 70% şi media examenului de bacalaureat care are o pondere de 30%.
Proba scrisă are o durată de 1,5 ore şi constă dintr-un chestionar conţinând între 18-45 itemi din disciplina TIC – Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.
Tematica pentru chestionar:

 1. Utilizarea informaţiei de pe Internet. Analiză, surse, căutare, regăsire, prezentare şi utilizare a informaţiei în documente, prezentări ;
 1. Organizarea şi prelucrarea datelor. Instrumente de lucru pentru sistemele informatice;
 1. Etapele procesului de dezvoltare a unei interfeţe Web;
 1. Aspecte generale ale proiectării interfeţelor Web;
 1. Utilizarea de programe specializate pentru tehnoredactare avansată;
 1. Noţiunea de bază de date relaţională. Prelucrarea datelor care intră într-o bază de date relaţională.

BIBLIOGRAFIE:
Manualele şcolare de TIC – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, pentru clasele a XI-a şi a XII-a, aprobate de MEN.

Notă: 1.
La medii egale departajarea candidaţilor se face pe baza notelor obţinute la examenul de bacalaureat la următoarele discipline:
1 – Limba şi literatura română;
2 – proba diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare;
3 – proba scrisă la alegere în funcţie de filieră, profil, specializare.

Notă: 2.

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să se înscrie în termen de cinci zile de la data afişării rezultatelor, în caz contrar locul se va considera vacant.

Tags: , , ,Lasă un răspuns

Back to Top ↑